Bài thơ về phụ kiện

Bài thơ về phụ kiện này được sáng tác để tặng cho các độc giả sành điệu và mê đọc của Mostrendy. Vì tính chất có vần điệu nên các bạn thông cảm cho việc không có bản tiếng Việt nhé. Hy vọng các bạn thích.

Ode to Accessories

Oh accessory how you make my day,
When I adorn you I feel as though I will get my way.
With your pizazz and shine,
You make an outfit of any of mine.
A Little Black Dress can be worn
With different accessories every day, as if it had never been shown.
Metallic, sparkly, pastel or neon,
The perfect accessory is to be admired – this is something we all agree on.

2 Replies to “Bài thơ về phụ kiện”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *